Услуги

Пакет A - Достъпен

Този пакет Ви осигурява изготвянето на обща интериорна концепция на проекта и допълнителни консултации в нашия офис, където ще Ви споделим подробно своите професионални съвети и предложения относно дизайна на Вашето пространство.

Пакет B- Ефективен

В допълнение към пакет А, чрез пакет Б получавате точна, цялостна и детайлна разработка на проекта Ви, чиито спесификации и количествено стойностни изчисления ще Ви бъдат предоставени в електронен вид. Контролът на изпълнението остава при вас.

Пакет C- Уникален

Това е пакет, осигуряващ от наша страна пълно практическо съдействие по цялостното осъществяване на проекта, което покрива всички стъпки на неговата реализация  –  от идейната му предварителна и документална основа, през работата на терен (с производители, доставчици, изпълнители) до финализирането му.

Допълнителни услуги